Realizácia stavieb

Stavebná spoločnosť  RISS Plus s.r.o. ponúka realizáciu pozemných a inžinierskych stavieb. V rámci realizácie pozemných prác sa zameriavame hlavne na zemné práce, zvislé a vodorovné konštrukcie, zakladanie stavieb. Ďalej realizujeme tepelné izolácie, omietky, izolácie proti vode a zemnej vlhkosti. Zameriavame sa aj na rekonštrukcie objektov, pokladanie podláh a suchej výstavby. Z inžinierskych stavieb zabezpečujeme realizácie projektov kanalizácie a čistiarne odpadových vôd, vodovodov, ako aj cestné stavby a železnice.