Doprava

Naša spoločnosť  disponuje strojovým parkom s odborne kvalifikovanými pracovníkmi

Náš strojový park tvoria: