Stavebná spoločnosť RISS Plus s.r.o.

Stavebná spoločnosť  RISS Plus s.r.o. má dlhoročnú tradíciu v realizácii pozemných a inžinierskych prác. Zabezpečuje vnútroštátnu dopravu a stroje pre stavebné a montážne práce s kvalifikovanými odborníkmi. Činnosť  spoločnosti bola rozšírená o strojovú vybavenosť  a autodopravu. Rozšírením činnosti pribudli inžinierske stavby a služby v autodoprave.

Naši pracovníci absolvovali viacero školení, kde získali niekoľko certifikátov. Tým sa skvalitnila činnosť  vykonávaných prác a zvýšil sa kredit spoločnosti. V súčasnosti spoločnosť  RISS Plus s.r.o. zabezpečuje všetky stavebné činnosti v rámci pozemných a inžinierskych stavieb, poskytuje služby spojené s vnútroštátnou dopravou a poskytuje stavebné stroje s kvalifikovanými odborníkmi.

Spoločnosť  garantuje cenovú dostupnosť,  kvalitu prác, dodržiavanie termínov, uplatňovanie nových technológii, dodávku kvalitných materiálov. V spoločnosti pracujú kvalifikovaní a odborne zdatní zamestnanci. Vysokú úroveň ponúkaných služieb zabezpečujeme vzdelávaním svojich pracovníkov v novo vznikajúcich technológiách. Ďalej spoločnosť  RISS Plus spol. s r.o. zabezpečuje spracovanie cenových ponúk a rozpočtov.